Swedish Meatschef nekar till brott

Produktionschefen på Swedish Meats slakteri i Uppsala nekar till att han brutit mot djurskyddslagen. Upplandsnytt berättade igår att han nu åtalats eftersom han inte hindrat personalen från att använda elpåfösare på grisarna för ofta.
Swedish Meats, där Kenny Thor är produktionschef, har kritiserats av veterinärer flera gånger de senaste åren för att personal använt så kallade elpåfösare regelbundet när man ska få in grisarna i bedövningsanläggningen. Elpåfösare får bara användas i undantagsfall. Åklagaren, som menar att ett mycket stort antal grisar tillfogats onödigt obehag och lidande, lämnade i går in åtalet mot produktionschefen för att han inte ingripit och stoppat det här. De straff han kan dömas till är böter eller fängelse upp till ett år. Kenny Thor själv tycker att han är oskyldig eftersom Swedish Meats under de år som de kritserats har planerat en ombyggnad, som nu är klar och som gör att grisarna går in i bedövningsanläggnign utan elchocker. Han menar också att det varit oklart vad som menas med att elpåförsare bara får användas i undantagsfall. Swedish Meats har enligt Thor använt elpåfösare på mindre än hälften av grisarna och tyckt att det kunnat räknas som undantagsfall. Enligt vad åklagaren Bengt Rankka vet så är det här första gången som reglerna om hur elpåfösare får användas prövas rättsligt. Kenny Thor på Swedish Meats säger att han tycker att det är bra om rätten nu avgör vad som är undantagsfall. Kontakta reportern: Lisa Helgesson