Nedläggningshotad skola kan bli friskola

När Östhammars kommun planerar att lägga ner Reuterskiöldska skolan i Hökhuvud, så satsar föräldrar i Hökhuvud nu på att istället starta en friskola.
Enligt ett brev som föräldragruppen i Hökhuvud skickat till kommunen, så tänker man - med stöd från lokala föreningar och organisationer - ansöka om tillstånd från Skolverket om att få göra en friskola av Reuterskiöldska skolan. Det kan dock ta ett år innan en friskola kan startas, och därför vädjar Hökhuvudsföräldrarna nu om att kommunen ska driva Reuterskiöldska skolan vidare ett läsår till.