Ökning av betalningsförelägganden i länet

Allt fler privatpersoner i länet får ett så kallat betalningsföreläggande i brevlådan av Kronofogden. Förra året var ökningen 10 procent jämfört med 2002. Anledningen kan både vara att företagen snabbare kräver in obetalda räkningar och att fler människor har fått svårare att betala.
- Jag kan tänka mig att det är så att förstagen är mer noga med att bevaka att man får betalt för sina fodringar i tid. Samtidigt kan det vara så att det är ett tecken på att människor faktiskt fått det sämre ställt, säger Görel Frisö som är chef för avdelningen på Kronofogden som handlägger betalningsförelägganden. 23 000 privatpersoner fick förra året ett betalnings-föreläggande från kronofogden. Oftast gäller det telefonräkningar och apoteksräkningar. Och ökningen har varit konstant de senaste tre-fyra åren. Tio procent varje år. Själva processen, alltså från räkning till påminnelse, och vidare till inkasso och slutligen kronofogden, går också nuförtiden snabbare än förut. Människor har helt enkelt inte lika mycket tid på sig att betala sina räkningar. - Jag upplever att fodringsägarna numera har mycket bättre koll på sina fodringar och därför bevakar dem lite tidigare. Då hinner ju inte skulden växa och bli så stor med tanke på att det ju tickar räntor hela tiden också, menar Görel Frisö. Men bara för att du får ett betalningsföreläggande behöver det inte betyda att det är helt kört. Du kanske redan har betalat när det kommer. Eller så kommer du överens med företaget om att du kommer att betala senare. Ungefär hälften av föreläggandena går vidare till att bli rena indrivningsärenden. Då kollar kronofogden upp din lön, bil eller andra saker som kan vara av värde i ditt hem.