Enköpingsavlopp fungerar ej

Många av de enskilda avloppen på landsbygden runt Enköping fungerar dåligt och kan förorena dricksvattnet.
Runt 60 procent av de 7 500 egna brunnar som finns i kommunen tros vara miljöfarliga, skriver Enköpingsposten. Utsläppen från dem orsakar övergödning i Mälaren och andra vatten i närheten. De flesta äldre hus, där ägaren inte har gjort något åt avloppet, har ofta inte en rening som motsvarar dagens krav.