Hårdare bevakning av Östersjön

Bevakningen av upplandskusten och Östersjön kommer att hårdna i år. Förra året beslutades det att kustbevakningen i fortsättningen ska få 50 extra miljoner per år för att öka miljöövervakningen.
Det innebär en kraftigt utökad övervakning, säger Dan Torell, som sjöövervakningschef på Kustbevakningen. - Vi kommer att kunna utöka vår flygövervakning samt satellitövervakning. Det betyder även att vi behöver utöka fartygstid, för när man upptäcker något måste man kunna sätta igång en förundersökning omedelbart, säger han. Från och med i år kommer altså kustbevakningen att få 50 miljoner kronor extra per år för att utöka miljöövervakningen bland annat i Östersjön. Men även övervakningen av fisket kommer att utökas som en direkt följd av de utökade anslagen. Någon direkt nollvision när det gäller oljeutsläppen i Östersjön finns egentligen inte, istället säger man från regeringen att utsläppen ska ner på en försumbar nivå. Dan Torell hoppas att den utökade övervakningen ska få eventuella miljösyndare att tänka sig för innan de spolar rent sina oljetankar i Östersjön.