Fler nöjda med kollektivtrafik

Andelen resenärer som var nöjda med hur Upplands Lokaltrafik sköter kollektivtrafiken i länet var större 2003 än 2002.
Men fortfarande har man en bit kvar till riksgenomsnittet vad gäller nöjda kunder. Under 2003 har 2000 personer intervjuats i Uppsala län angående hur bra lands- och stadstrafiken sköts. Undersökningen, den så kallade kollektivbarometern, visar att 61% av Upplands Lokaltrafiks resenär är nöjda med hur landsbygdstrafiken sköts. En uppgång sedan 2002, men ändå klart under riksgenomsnittet där 66% av resenärena är nöjda. Av de som reser med stadstrafiken är bara 50% nöjda. En siffra som är klart under riksgenomsnittet där siffran även där är 66% nöjda kunder. Så här kommenterar Sture Jonsson, informationsansvarig på Upplands Lokaltrafik, de låga siffrorna. - Vi ska analysera det här noga och se om det är något vi ska ändra i vårt sätt att arbete, eller fortsätta på samma sätt som idag för att få förbättring. Det finns några punkter där resenärena med lokaltrafiken är riktigt missnöjda. En är att de inte tycker det är prisvärt att resa med lokaltrafiken jämfört med bil. - Jag tror att det till viss del beror på att vi inte tillräckligt har beskrivit prisskillnaden jämfört med andra transportsätt som till exempel bil, säger Sture Jonsson. På en annan punkt, Informationen vid förseningar och stopp, är upplänningarna också missnöjda.