Polisen: Kvinnohusbygget bör stoppas

Stoppa det planerade boendet för hotade kvinnor i Uppsala och börja planera för ett bättre i stället. Det tycker polisen.
Det är bättre att avvakta än att ha ett boende där kvinnornas säkerhet inte kan garanteras, det säger Birgitta Engberg chef för brottsofferenheten Som vi rapporterat tidigare idag anser den enhet inom kommunen som skulle driva det skyddade boende för misshandlade och hotade kvinnor som snart klart, att de inte tycker att det här ska bli ett skyddshus. Anledningen är att de inte känner att de kan garantera säkerheten efter polisens skarpa kritik mot att boendet är ett fristående hus utanför Uppsala med rum på nedre botten. Något som gör det lätt att hitta och ta sig till. En orsak till att kommunen nu står med ett nästan klart boende som polisen är kritisk till är att polisen bara kom med mindre anmärkningar på byggplanen när de först fick frågan om vad de tyckte. De stora invändningarna kom inte förrän nyligen. Det ångrar Birgitta Engberg på polisen idag. - Vi gjorde fel men det bästa hade varit om vi hade fått vara med om från början. Vi fick en remiss på ett färdigt förslag. Randi Graungaard, som är ordförande i den ansvariga nämnden, kan hålla med om att de nog borde ha låtit fler delta i planeirngen av boendet från början, men hon lägger mycket av ansvaret för dagens diskussion på polisen. - Polisen har ju varit tillfrågad och plötsligt kommer de med mycket fler åsikter än då man tillfrågades. Idag är det oklart om det blir något boende på den tänkta platsen, -Det får nämnden avgöra, avslutar Randi Graungaard. Kontakta reportern: Lisa Helgesson Om det blir ett skyddat boende av det här nu kan hon inte säga idag: