Skolbeslut i Östhammar skjuts upp

Det blev inget beslut i dag i Östhammar om vilka skolor som ska läggas ner de närmaste åren. Det var meningen att beslut skulle tagits i dag av barn- och utbildningsnämnden, men beslutet ska nu i stället fattas på mötet på onsdag i nästa vecka.