Gläntans och Täljstenens skolor hotade

Nu hotas ännu fler grundskolor i Uppsala Kommun. Den här gången gäller det Gläntans skola och Täljstensskolan i stadsdelen Eriksberg.
Det är en tjänstemannautredning som slår fast att en dramatisk minskning av antalet elever i stdsdelen under de kommande åren gör att skolorna måste läggas ner för att spara pengar, skriver Upsala nya Tidning.