Personalförändringar i Knutby skola

Som en reaktion på den så kallade "sexpredikan" som hållits av en pastor i Knutby Filadelfiaförsamling har rektorn för Knutby skola, Lena Nyström-Nilsson, beslutat att skolpersonal som tillhör Filadelfiaförsamlingen tills vidare inte ska få jobba tillsammans två och två.
Rektor Lena Nyström-Nilsson säger till Upplandsnytt att beslutet har tagits för att försäkra sig om att det är skolans värderingar - vad gäller t ex kvinnosyn och jämställdhet - som verkligen genomsyrar arbetet på skolan. Beslutet gäller tills vidare eller till dess att närmare samtal har hunnit föras med den personal som tillhör församlingen.