Osäkerhet om värderingar i Knutby skola

Det har nu gått en vecka sedan skottdramat i den lilla byn Gränsta utanför Knutby, då en kvinna mördades och en man skadades svårt, båda medlemmar i Knutby Filadelfiaförsamling. Uppmärksamheten kring församlingen har nu också påverkat arbetet i Knutby skola...
Vid sidan av polisutredningen och den rättsliga processen mot den kvinna som erkänt dåden, så har ju Filadelfiaförsamlingen i Knutby - dit alla de inblandade hade anknytning - uppmärksammats som en auktoritär och sektliknande organisation. I går hörde vi också i Upplandsnytt ett udrag ur en predikan där det bland annat sades att kvinnan bör ställa upp när mannen vill ha sex. Nu har rektorn på Knutby skola, Lena Nyström-Nilsson, reagerat på de här uppgifterna och beslutat om att skolpersonal som tillhör Filadelfiaförsamlingen tills vidare inte ska jobba tillsammans två och två utan annan personal närvarande. Det är ett sätt att möta eventuella farhågor om att det är något annat än skolans värderingar om till exempel kvinnosyn och jämställdhet som tillämpas och lärs ut på skolan. Beslutet gäller tills vidare, till dess att närmare samtal har hunnit föras med den skolpersonal som tillhör församlingen.