Många bäckar små blir till stor å

Stoppa onödan - så heter en kampanj som dragits igång på några av länets största arbetsplatser. Syftet är att minska onödig energianvändning.

Kampanjen är ett samarbete mellan bland andra Uppsala kommun, Landstinget, Uppsala universitet och Länsstyrelsen. Drygt 30 000 anställda kommer att nås av sparkampanjen som är tänkt att visa att även små åtgärder kan spara stora belopp.