Tusentals skrev på mot Musikens Hus

Mer än elva tusen Uppsalabor har skrivit på protestlistor mot kommunens planer på en konsert och kongressanläggning i kvarteret Gerd.

Idag överlämnade Björn Holm från Aktionsgruppen rädda kvarterat Gerd de 8000 underskrifter som de samlat in:


--Man behöver inte riva 1800-tals bebyggelse för att få en konsertsal, och dessutom borde man göra ett förslag som är mer ekonomiskt.


Två olika organisationer har den senaste tiden samlat in namnunderksrifter mot den planerade konsert- och kongressanläggningen. Stoppa Musikens hus har hittills samlat in nära 3500 namnunderskrifter och Aktionsgruppen Rädda kvarteret Gerd lämnade idag in åtta tusen namn. Lena Hartwig, kommunalråd och ordförande i styrgruppen tog emot namnlistorna och lovade att lämna vidare dom.


--Det är vi inte vet är ju hur många som skrivit på för, däremot så förstår vi att det finns ett stort engagemang mot men också för.


De åtta tusen personer som skrivit på listan kräver också en folkomröstning, men Lena Hartwig säger idag att det inte är säkert att man hinner med det innan fullmäktige ska fatta beslut om konsert- och kongressanläggningen den 29 mars.


--Ska det här ha någon effekt så ska ju fullmäktige ta upp det här i februari, men det är tveksamt om det hinns med.


--Skjuter ni upp ett beslut i Musikens Hus frågan då?


--Det är väl en fråga vi tar ställning isåfall, begäran om folkomröstning kom lite sent, avslutar Lena Hartwig.


 


<STRONG>Kontakta reportern:</STRONG>


<a href=”mailto:lisa.helgesson@sr.se” class=”plain66”>Lisa Helgesson</a>