Finskt fartyg på grund utanför Kapellskär

Ett finländskt lastfartyg gick inatt på grund när det skulle lämna hamnen i Kapellskär.

Vid grundstötningen som skedde bara några hundra meter från land revs fartygets tank upp och kustebevakningen befarade till en början att olja läckt ut, men det ser inte ut att vara fallet.


Fartyget som är lastat med bilar har nu bogserats in till land, för vidare undersökning och reparation. Enligt norrtäljepolisen som larmades vid halvfyratiden, finns räddningstjänst och kustbevakning kvar på platsen.