Inget dövgymnasium i Uppsala

Ungdomar i Uppsala län, som är hörselskadade eller döva, och vill börja gymnasiet i en skola som är anpassad för dem, måste åka till Örebro, där landets enda dövgymnasium finns.

För två år sedan beslöt Uppsalas politiker att starta ett gymnasium för döva men antalet sökande har hittills varit för få och nu ser planerna ut att ha skrotats. Det är Uppsala läns dövas Förening mycket besvikna över.
- Vi tycker det är konstigt att kommunen givit upp så lätt, det säger ordföranden Anders Mauritzonm via en teckenspråkstolk.

Det borde finnas möjlighet för döva gymnasieungdomar som vill kunna bo kvar hemma, att göra det, och slippa bo inackorderade hävdar Anders Mauritzon. Gymnasiet i Uppsala skulle också erbjuda ett program som inte finns i Örebro. Mohammed Hassan, folkpartist är vice ordf i nämnden för Utbildning- och arbetsmarknad.
- Har vi sökande startar vi givetvis en utbildning, säger han.


Tjänstemän på produktionsenheten tycker att det kostar för mycket pengar, eftersom det skulle bli så få elever på programmet. Men kommunen måste i vilket fall som helst betala både utbildning på runt 100 000 kronor per läsår + uppehälle och resor, om de döva gymnasisterna ska fortsätta att gå i Örebro.


Anders Mauritzon, ordf för Uppsala läns dövas förening tecknar via teckenspråkstolken,  att han är missnöjd:
- Vi tycker att Uppsala kommun inte bör ge upp så lätt.