Ingen dömd för djursex på 20 år

Där Upplandsnytt fortsätter med rapporteringen om husdjur som utnttjats sexuellt.

Trots att Riksdagspolitikerna tycker att lagen om djurplågeri är tillräcklig för att skydda djur från sexuella övergrepp av människor så visar Upplandsnytts granskning att inte en person på 20 år har dömts för djurplågeri när de förgripit sig på och skadat sina husdjur.


Stig Einarsson, är professor i husdjurens fortplantning vid SLU i Uppsala, och som expert åt polisen har han vid flera tillfällen kommit i kontakt med djur som utsatts för övergrepp, fall som berört honom starkt. 
- Djuren kan ju inte njuta av detta, så det blir ju en ren skada, säger han.


I dag är det tillåtet att ha sex med djur, men man får alltså inte skada djuren. Det gäller just att kunna bevisa att djuret utsatts för djurplågeri för att få någon fälld. I ett fall där Stig Einarsson kopplades in skulle man bevisa att en hanhund plågats när den utnyttjades sexuellt av ägaren. 
-  I detta fallet gick det inte att bevisa.


Faktum är att det inte gått att bevisa i något annat fall heller. Juristen Helena Striwing som gått igenom landets samtliga djurplågeridomar under två decennier säger att det under denna period inte är en enda person som dömts för att utnyttjat husdjur sexuellt.


I dag säger en kraftig majoritet av riksdagens politiker tydligt nej till att införa ett tidelags förbud mot tidelag med hänvinsning till att lagen om djurplågeri räcker. Men Stig Einarsson på SLU menar att det behövs ett direkt förbud djursex.
- Jag är inte för ett förbudssamhälle men på något sätt måste gränserna dras någonstans.