Hyreshöjning klar i Heby

Nu är det klart hur stora hyreshöjningar det blir för hyresgästerna i det kommunala bolaget Hebygårdar. Från den första februari höjs hyran med i genomsnitt 2,95 procent.