Hemlig bonus upprör landstingsanställda

Det är 17 anställda vid Landstingsservice som var och en har fått en dryg arbetsvecka extra ledigt med full lön av sin närmaste chef. Ett avtal som hölls hemligt för alla andra än de inblandade. Och det upprör många av de landstingsanställda.

Det är 17 hantverkare vid Landstingsservice som fått sex dagar extra ledigt var, med lön, som tack för att man klarat av sitt jobb.


Bo Skogh är avdelningschef och ansvarar för fastighetsdriften. Han kände inte till det avtal som två av hans underchefer slutit och han är idag kritisk. Landstingets pengar ska inte användas på det här sättet anser han. Också många av de drygt hundra anställda vid Landstingsservice är kritiska.


- De har gjort ett grundfel. Tänk om alla inom vården skulle få en sådan bonus! Och vi som ska spara, säger Leif Wallander, en av de anställda på Landstingsservice. Den här hemliga bonusen har kostat landstinget drygt 200 000 kronor, beroende på hur man räknar.


Två lägre chefer har tilldelats var sin varning. Men några ytterligare åtgärder blir det inte. Och är det någon som inte tagit ut all sin exra ledighet så går det fortfarande bra. Avtalet som är ingånget gälller fortfarande, enligt Bo Skog.