Ny designutbildning startas i Uppsala

Gymnasieskolan GUC i Uppsala har nu fått klartecken från Skolverket att starta en ny designutbildning i höst.
Utbildningen, inom ramen för det estetiska programmet, är tänkt att ge en bred kunskap om design av flera olika slag. Enligt GUC tillkommer den nya utbildningen som ett svar på en stor efterfrågan från både elever och näringsliv.