Hemlig bonus inom landstinget oacceptabel

Den hemliga bonus som en del landstingsanställda i Uppsala nyligen fått är oacceptabel. Det säger fackförbundet Kommunals ombudsman Mats-Ola Hjelm.

- Det är en chef som har gett en del av arbetsstyrkan inom landstinget extra ledigt under jul- och nyårshelgerna och det är fel. Så beter man sig inte mot sin personalgrupp, säger Mats-Ola Hjelm.


17 av 25 hantverkare anställda vid Landstingsservicv har som bonus för att de klarat av sitt jobb fått 6 lediga arbetsdagar med full betalning. Bonusen utdelades av två mellanchefer.


Avdelningschefen däremot, Bo Skogh, är kritisk till avtalen. Han kände inte ens tillatt avtalen slutits.


- Jag beklagar det hela och det var ett felaktigt beslut, säger Skogh.


Förmånen har kostat landstinget över 200 000 kr.