Stiftelsen Fadimes minnesfond delade ut stipendier

Stiftelsen Fadimes minnesfond uppmärksammade idag att det är två år sedan Fadime Sahindal mördades i Uppsala, genom att dela ut två stipendier till hennes minne.

Stipendierna på sammanlgt 30 000 kronor gick till journalisten Britta Svensson och teaterprojektet Elektras systrar. Motiveringen var att de gjort hedervärda insatser för flickor och unga kvinnor i Fadimes situation.


Teaterturnén Elektras systrar framför en föreställning som speglar hedersproblematiken ur unga kvinnors perspektiv.


Journalisten Britta Svensson får stipendiet för att hon som föregångare ”har öppnat ögonen på många människor för det hedersrelaterade våldet i Sverige”.