Förskola utan fröken

Öppna förskolan i Österbybruk började terminen i ny kostym i år. Besparingar gör att det inte längre finns personal på plats.
Förskolan fungerar istället som ett Öppet hus där föräldrar får låna lokal och material. Detsamma gäller för de öppna förskolorna i Öregrund och Östhammar, skriver Östhammars nyheter. I Alunda har kyrkan tagit över verksamheten.