Föräldrar JO-anmäler Östhammar

Fyra bygdeskolor i Östhammar hotas av nedläggning. Men nu tar föräldrar upp kampen för att skolorna ska få vara kvar.

- Det allvarligaste är att man ignorerar arbetsmiljölagen som kräver att omorganisationer ska göras tillsammans med berörda, alltså personal och elever. Man har helt kört över all personal och alla elever. Det tycker vi är uselt.


Ingrid Thune har barn på Långarmaskolan och tänker nu tillsammans med några andra föräldrar JO-anmäla kommunen.  De är inte ensamma i sina protester mot kommunens sparförslag. Mikael Karlsson sitter med i föräldragruppen i Reuterskiöldska skolan i Hökhuvud. En skola som planerat att bli friskola. Men i och med gårdagens förslag om nedläggning vet man inte hur det blir.


- Det är inte alls bra. Skolan är så pass viktig för våran bygd.