Snösmältning skadar

I takt med att snön smälter och våren kommer så ökar antalet vinterrelaterade vattenskador i bostäder. De större fastighetsbolagen i Uppsala län har fått in ett 50-tal anmälningar från hyresgäster den senaste månaden.

Elis Röndahl hyr en lägenhet av Uppsalahem och har en allvarlig vattenskada som orsakats av snön på taket.

 – Det som man ser är att man har varit tvungen att lyfta bort själva undertaket så att säga. Det som har börjat är att det har läckt precis i kanten med tak och vägg så att det blev som en bula ungefär. Det var liksom som en droppe så att man såg att det var fukt på väggen då. Den sista gången här när de var här, då började det ju att läcka igen och det är med största sannolikhet på grund av snön då.

Elis Röndahl har inte sovit i sitt rum på två månader och sängen står i ett hörn i vardagsrummet. Men den typ av problem som han råkat ut för är inte helt ovanliga nu under vintern när snön smälter.

Sedan i januari har de åtta största fastighetsbolagen i länet som Sveriges Radio Uppland pratat med tagit emot ett 50-tal liknande anmälningar.

Förutom vattenläckage har fastighetsbolagen också haft problem med sönderfrysta vattenledningar, läckage i takfönster och flera halkolyckor till följd av dålig snöskottning. Och flera av fastighetsbolagen tror att problemet kommer växa så fort töperioden kommer igång på allvar.

Alf Pettersson är fastighetsservicechef på Uppsalahem. Han berättar att man nu gör allt man kan för att förhindra fler problem.

 – Nu så skottar vi de taken där snön ligger kvar på grund av lutning och annat så mycket som möjligt. Men vi kan inte gardera oss. Det är tungt runt takfönster och takkupor och sådana saker nu när tövädret kommer.

Alla fastighetsbolag som Sveriges Radio Uppland pratat med säger att det är hyresvärdens skyldighet att reparera de skador som orsakats på själva byggnaden medans hyresgästen får står för allt lösöre genom hemförsäkringen.

 – Det är ju vårt hus, så att hyresgästen ska ju hållas ekonomiskt skadeslös och sådana saker och det gör man upp med skadesamordnare och får ordning på den delen så att säga, om det ska vara hyresreduktion eller inte och sådana saker. Om vi inte levererar det antalet rum och den komfort som ska vara då måste vi kompensera och se till att återställa så att vi verkligen levererar det som är avtalat.


Matilda Hector
upplandsnytt@sr.se