Viltolyckor på nätet

En ny kartsida på internet ska få bilister att bli mer medvetna om viltförekomsten längs vägarna. Varje olycka som rapporteras in kommer att märkas ut på kartan.

 – Då kan man gå in och titta på kartan och se att i ett visst parti händer mycket viltolyckor, säger Christer Wohlrat som är viltolycksansvarig vid Jägareförbundet i Uppsala län.

Med den nya internettjänsten hoppas Nationella Viltolycksrådet, som driver sidan tillsammans med bland andra Polisen och Jägareförbundet, att kunskaperna om var viltet håller till ska spridas till trafikanterna.

I vinter har det varit mycket viltolyckor i Uppland och det beror del på att viltet sökt sig till vägarna när snön blivit för djup att pulsa i ute i skogarna.

Nyligen blev klart att de jägare som rycker ut och avlivar skadade djur ska få betalt för sitt arbete. Hittills har de gjort det på ideell basis. Hur mycket det ska bli är inte bestämt men Christer Wohlrat och de andra 180 eftersöksjägarna välkomnar ersättningen.

 – Vi jägare har ledsnat. Vi tycker att någon form av ersättning ska vi få, och nu är det på gång.


August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se