Tågkaoset utreds

Hanteringen av vinterns störningar i järnvägstrafiken ska nu utredas.

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska utreda den samlade hanteringen av vinterns störningar i järnvägstrafiken och ge förslag till åtgärder för att förbättra beredskapen inom transportsystemet vid liknande väderrelaterade situationer.

Uppdraget ska redovisas i oktober.