Busslinjer försvinner i Uppsala

Flera busslinjer i Uppsala kommer troligen att försvinna från i sommar, trots att Uppsalas rödgröna majoritet lovat att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.

Bland annat i Svartbäcken kommer det att bli längre mellan busshållplatserna i och med gatu- och trafiknämndens beslut som väntas nästa vecka.


Beslutet som kommer trots att det står så här i den politiska plattform som s,v och mp skrev när de började sitt samarbete efter valet: ”Under mandatperioden ska: Kollektivtrafiken bli attraktiv för en betydligt större andel av Uppsalaborna än idag. Tillgänglighet, turtäthet och framkomlighet förbättras.”


Trots detta är alltså majoritetspartierna i gatu- och trafiknämnden överens om att ta bort fyra linjer från i juni för att spara fem miljoner kronor.


Det handlar om linje 4 mellan Tunåsen och Årsta, linje 70 mellan Storvreta och Ulltuna, linje 71, mellan Bälinge och Ulltuna och delen av linje 25 mellan Graneberg och city.


Andra linjer kommer att läggas om så det här områdena blir inte helt utan bussar, men det blir bland annat glesare mellan hållplatserna. Hilde Klasson, socialdemokratisk ordförande i gatu- och trafiknämnden säger så här om neddragningarna:


- Orsaken till det här är att vi också har fått besparingskrav från fullmäktige, och då har vi valt att dra in busslinjer i stället för att höja priserna, eftersom vi tycker att de är höga nog.


- Hur går det ihop med vad majoriteten lovade i valet?


- Det var mycket som vi lovade och det var mycket som vi var tvungna att revidera på grund av det ekonomiska läget, säger Hilde Klasson.


Kontakta reportern:


lisa.helgesson@sr.se