”Knutbyförsamling ville ta över skolan”

Filadelfiaförsamlingen i Knutby arbetade målmedvetet för att ta över både Knutby skola och Knutby som ort. Det hävdar en avhoppare från församlingen, Barbro Strandgren.

Hon bestämde sig för att hoppa av för ett drygt år sedan efter att ha varit medlem sen 1992. Hon säger att församlingen hade en medveten strategi.


- Medan jag var kvar sa man på gudstjänsten att man skulle ta över skolan, att man ska gå in och arbeta i skolan. Man sa faktiskt ta över skolan och det tyckte jag var svårt, att man ska ta över. Jag frågade några i ledningen om varför man inte startar en friskola, men det ville man inte.


- Men var det en medveten strategi att man skulle ta över Knutby skola?


- Ja, det tyckte jag att det var.


En del i strategin för att ta över Knutby ska ha varit Filadelfiakyrkans försök att få bygga en ny gymnastikhall på orten. Men så blev det nu inte. Kommunen valde att säga nej, bl a sedan en majoritet av Knutbyborna i en enkät avböjt Filadelfias förslag. Men viktigast har varit att skaffa sig makt i skolan, menar Barbro Strandgren. Nästan en tredjedel av Knutbyskolans anställda är i dag församlingsmedlemmar. Ett led i det har varit att kunna bistå med vikarier när anställda varit sjuka.


- Ja, skolledningen har gått på de personerna och så fort någon är sjuk så rekryteras någon från församlingen, säger Barbro Strandgren.


Kontakta reportern:


marten.nilsson@sr.se