Försämringar i landsbygdstrafiken

Upplands Lokaltrafik har beslutat att de kommer att göra vissa neddragnignar i sin landsbygdstrafik, och att de dessutom kommer att höja priset på flera biljettertyper från första mars.

- Prishöjningar och nerdragningar i trafiken är aldrig bra men tyvärr åtgärder som UL måste vidta för att klara ekonomin när kostnaderna ökar och ägarnas anslag inte räcker, säger ULs styrelseordförande Agneta Gille i ett pressmeddelande.


Enligt UL blir den genomsnittliga höjningen ca 6 procent och det beräknas för 2004 ge ca 4 miljoner i ökade intäkter.