Sköterskor återvänder

På barnonkologen på Akademiska sjukhuset, där ju ett stort antal specialistsjuksköterskor sagt upp sig i protest mot ändrade arbetsvillkor, ska nu flera av de som lämnat avdelningen återanställas.

 – Vi är glada att de här personerna som ville sluta nu vill komma tillbaka och att vi har kommit överens, säger divisionschefen Margareta Öhrvall på Akademiska sjukhuset till Upsala Nya Tidning.