"Vi kommer överklaga"

Reaktioner på länsstyrelsens beslut börjar nu komma in.

- Jag är oerhört ledsen och besviken, men det är ju inte oväntat. Jag är tyvär heller inte överraskad över att det är så oerhört låga krav och villkor som tillståndet förknippas med. Det är en oerhörd ökning i förhållande till den flygtrafik som finns idag, säger Eva Lena Volk, som själv bor i närheten och engagerat sig mot civilflyg på Ärna.

Kommer ni att överklaga?

- Ja, det är det många som kommer att göra. Vi hoppas att på en möjlighet nu när det kommer upp till en politisk nivå, i regeringen, där man har att följa de nationella miljömålen, säger Eva Lena Volk.

Länsstyrelsens beslut om Ärna flygplats är förenligt med Uppsala Airports planer för en civil flygplats. Det säger företagets Mattias Sjölund i ett pressmeddelande. Vidare säger han att beslutet inte är förvånande, men att företaget kommer att överväga vissa aspekter av det dom närmaste dagarna.

Även Moderaterna i Uppsala kommun har sett beskedet:
- Vi välkomnar att Länsstyrelsen har kommit med ett besked i frågan. Vi kommer nu att noggrant gå igenom beslutet och väga det mot de krav som kommunfullmäktige ställt upp. Det säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M) i en kommentar.

- Det är en tillväxtfaktor och det kommer att ge många jobb, men sen är det ju en hel del miljöhänsyg som också är vldigt viktiga att de genomförs, säger Cecilia Forss (M)

- Det är bedrövligt att man inte väger in klimatfrågan i en miljöprövning 2010. man måste naturligtvis se till forskningsläget idag och se hur akut det är att minska koldioxidutsläppen, säger Niclas Malmberg (MP).

Tre Uppsalabor som vi pratade med sa så här:

- Jag tycker att det är jättebra. Då ökar möjligheten att få turister till Uppsala, det kan också skapa nya jobb säger Farschid Sjöravi.

- Det känns onödigt, det blir ju miljöpåvekran och buller och Arlanda finns ändå så nära, menar Johan Lindberg.

- Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men jag är väl emot, jag tycker att det är tråkigt, jag bor i närheten och man tänker ju på miljön och ljudnivån och så har man barn som ska växa upp där, säger Sofia Henneberg.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se