Civilt Ärna bra för ambulansflyg

Om militärflygplatsen Ärna öppnas för civilflyg så kommer det ha stor betydelse för Akademiska sjukhusets flygplan och helikopter i framtiden. Vid dåligt väder tvingas idag ambulansplanen att använda andra flygplatser istället för Ärna, just för att det är en militärflygplats.

- När regelverket blir civilt så blir det andra inflygningsmöjligheter. Nu används ett militärt som inte vi får använda. Tex. idag om det är väldigt dåligt väder får vi åka till Arlanda eller Bromma. Men i framtiden kan vi ta oss ner på Ärna, säger Björn Svensson, chef för den luftburna intensivvården.

Och det kan ni inte i dagsläget?

- Nej, vi kan men vi får inte. Därför att det är ett militärt certifierat system och det får vi inte använda i civil luftfart, så det är också en del som tillkommer som positivt.

Kan ni utöka verksamheter på plats tror du?

- Ja, vi får fler flygningar. Helikoptern är relativt oberoende av flygfältet i säg men flygningsinstrumenten är viktiga för helikoptern med, avslutar Svensson.

Igår kom alltså beskedet från Länsstyrelsen som kan komma att öppna för en civil flygplats på Ärna. Det skulle innebära en större tillgänglighet för den luftburna intensivvården som är en viktig del i Akademiska sjukhusets verksamhet. Arne Sandemo, moderat lanstingsråd i Uppsala, är också positiv till planerna på en emr öppen flygplats.

- Det betyder att Akademiska sjukhuset kan fortsätta med stor sannolikhet i alla fall. Därför att den bygger ju på att flygplatsen hålls öppen. Och att nu både försvarsmakten har sagt sig vara berätta att fortsätta och att det kanske kommer in en civil operatör ökar ju chanserna att man har öppet under stor del av dygnet, säger Arne Sandemo.

Patrik Jansson
Maud Johansson

maud.johansson@sr.se