Besparingar minskar flyg till norr

Besparingarna inom Rikstrafiken minskar antalet flygningar mellan Arlanda och flera orter i Lappland. Under det kommande avtalsåret minskar den med 500 enkelturer. Det medför en besparing på drygt 10 miljoner kronor för myndigheten.