Nytt hopp om Dalbyhemmet

Hoppet har väckts hos dom som kämpar för äldreboendet Dalbyhemmets bevarande. Ombyggnaden ser ut att  bli mycket billigare än man tidigare trott.

Som vi berättade i Upplandsnytt igår kom det i veckan ett nytt ombyggnadsförslag på Dalbyhemmet.


Äldreboendet har ju varit i riskzonen för att läggas ner. Anledningen var att hemmet var i för dåligt skick och att det skulle kosta för mycket att bygga om det.


Men den här nya utredningen visar alltså att det går att bygga om det till en mycket lägre kostnad.


Börje Wickstrand från gruppen Rädda Dalbyhemmet säger till Upplandnsytt att den nya ombyggnadsplanen ser mycket, mycket bra ut och att han tror att den skulle hålla ekonomiskt. 


En aspekt som talar emot det nya hemmet är dess storlek. Eftersom det i framtiden skulle bli nästa dubbelt så stort som idag. För utredningsgruppen som ligger bakom den ombyggnadsplanen är den stora knäckfrågan om det verkligen går att fylla så många platser.

Äldrenämnden ska besluta om Dalbyhemmets framtid den 19 februari.