Frihet för universitet

Universitet och högskolor ska få större frihet och självbestämmanderätt. I storstadsområden med bostadsbrist ska universiteten under en försöksperiod också få hyra ut studentlägenheter, föreslår regeringen.

"Detaljregleringen av utbildningen minskar kraftigt", skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Med det ska lärosätena bland annat få ökat ansvar att själva dimensionera utbildningarna, besluta vilka lärarkategorier de vill anställa samt ges ökad ekonomisk rörelsefrihet.