SLU JO-anmäls

Flera högskolor och universitet i landet kräver att anställningsansökningar och befordringsärenden ska vara skrivna på engelska.

Nu JO-anmäls bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av nätverket Språkförsvaret för att de anser att detta går emot den språklag som började tillämpas i juli 2009.