Svårt få råd att betala psykoterapi

Det har blivit svårare, för den som behöver psykoterapi, att få hjälp att bekosta behandlingen. Tidigare har man kunnat söka socialbidrag men sedan Socialstyrelsen för två år sen kom med en ny handbok för ekonomiskt bistånd, så har Uppsala kommun slutat ge bidrag till psykoterapi.

De nya riktlinjerna från Socialstyrelsen är mycket tydligare än tidigare, när det gäller vad som är landstingets och vad som är kommunens ansvar. Psykoterapin ligger på landstingets bord, vilket i dagsläget kan göra att psykoterapin prioriteras i större utsträckning. Men enligt Lasse Fredriksson på landstingets psykiatridivision har dom inga planer på att satsa mer.


-Det är de resurser vi har. Behovet är säkert inte täckt med det här, men det har vi inga möjligheter till heller.


Om man INTE får sin psykoterapi genom landstinget så får man betala 500 kronor mer per gång - och dessutom får man ju inget högkostnadsskydd.


Landstinget köper sedan några år tillbaka varje år terapi från privata psykoterapeuter för 4.4 miljoner kronor. Mer är man inte beredd att satsa, säger Lasse Fredriksson.


- Vi funderar på att se över verksamheten för att se vilka som utnyttjar psykoterapin, de som behöver är kanske inte dom som kommer dit.


 


<STRONG>Kontakta reportern:</STRONG>


<a href=”mailto:ulla.deverdier@sr.se” class=”plain66”>Ulla De Verdier</a>