Kritik efter att personal ökat på Ackis

Färska siffror visar nu att Akademiska sjukhuset i Uppsala förra året ökade sin personal, trots de hårda sparkrav som finns på sjukhuset. Bland annat ökade antalet läkare trots att sjukhuset i höstas beslutade att minska antalet läkare med 100.

- Man rekryterar på sig ny personal när man måste spara stora pengar. Nu måste sjukhusdirektören visa att han har sina centrumchefer och andra budgetansvariga med sig. Tiden börjar rinna ut och vårt tålamod börjar tryta, säger moderaternas oppositionslandstingsråd Arne Sandemo.


Det som fått Arne Sandemo att reagera så hårt är de siffror som igår presenterades för landstingsstyrelsen. Där framgår att Akademiska sjukhusets personal ökade med motsvarande 113 heltidstjänster, trots de sparkrav som sjukhuset har på sig.


Bland annat ökade läkarna under året med tolv tjänster, trots att sjukhusledningen i höstas aviserade att 100 läkare ska bort.


Arne Sandemo tycker att det borde ha märkt redan nu i statistiken. Socialdemokraternas landstingsråd Mats O Karlsson säger däremot att det kommer att märkas först under det här året, eftersom tjänsterna tas bort successivt när tillfälle ges. Men också han sätter press på sjukhusledningen.


- Sjukhusdirektören Erik Hemmingsson gör ett mycket bra arbete, men när det gäller ekonomin har han inte lyckats och det förväntar jag mig att han ska göra nu under det här året, säger Mats O Karlsson.