Sjukhusdirektör besvarar kritik

Cheferna på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar inte tillräckligt stort ansvar för ekonomin. Det säger sjukhusdirektören Erik Hemmingsson, efter att nya siffror visar att antalet anställda på sjukhuset ökat med mer än hundra det senaste året, trots att sjukhuset måste spara.

Trots stora sparkrav på Akademiska sjukhuset, så har personalen ökat med motsvarande 113 heltidstjänster under förra året. Bland annat ökade läkarkåren på sjukhuset under året med tolv tjänster, trots att sjukhusledningen i höstas aviserade att 100 läkare ska bort.


Sjukhusdirektören säger att det här är ett misslyckande. En förklaring kan dock vara att det är så många anställda som slutar på sjukhuset, så även när de ska dra ner på personalen så måste de anställa hundratals - och då kan det vara svårt att ha kontroll på när man anställt en för mycket.


Hemmingsson menar dessutom att ungefär halva den personalökning som gjorts varit planerad, eftersom sjukhuset fått mer att göra, arbetsuppgifter som man får pengar för från andra landsting.