Uppsalkulturen ska upphandlas

Länsrätten i Uppsala underkände ju i går kulturförvaltningens beslut att låta ett privat företag ta över driften av Skandiascenen i Uppsala och nu måste man göra en riktig upphandling. Men det här befaras få allvarliga konsekvenser.


 

Kees Geurtsen som är ordförande i kulturnämnden menar att domen kan komma att få mycket allvarliga konsekvenser för hela Uppsalas kulturliv.


- Min första tanke var att det här blir besvärligt för kulturlivet i Uppsala. Domen får ju till följd att kulturnämnder inte längre kan välja verksamheter utifrån en konstnärlig bedömning utan att nu måste börja upphandla. Och det tror jag inte kulturlivet är så pigg på, säger Kees Geurtsen.


Kulturförvaltningen beslutade i slutet av förra året att ett privat företag skulle ta över teatern. Uppdraget gick till uppsalaprofilerna Paul Kessel och Björn Sjödin utan att andra intressenter fick vara med och konkurrera.


Beslutet överklagades och i går kom alltså länsrättens dom som innebär att Uppsala kommun gjort fel och nu måste göra en riktig upphandling.


Kees Geurtsen menar att om man ska följa utslaget i domen innebär det all konst och kultur i en kommun måste upphandlas, något som är orimligt enligt honom.