”Helsvenska studenter diskrimineras”

Uppsala Universitet diskriminerar studenter med svensk bakgrund! Det menar Gunnar Strömmer på organisationen Centrum för Rättvisa som nu stämmer Universitetet.


 

Bakgrunden är att Uppsala Universitet inför förra höstterminen öronmärkte 30 av 300 nybörjarplatser åt sökande med två utlandsfödda föräldrar. I praktiken betydde det att flera helsvenska studenter inte kom in vid juristutbildningen, trots att de hade bättre betyg.


Två av dessa känner sig nu diskriminerade.


Enligt Gunnar Strömmer nekades de svenska studenterna plats på juristutbildningen enbart på grund av deras etniska tillhörighet. Och därmed har Universitet, enligt Strömmer, brutit mot den lag om likabehandling som högskolorna sedan snart två år tillbaka är skyldiga att följa.


Nu kräver han och hans två klienter att Uppsala universitet  erkänner lagbrottet, omedelbart tar bort den etniska kvoteringen och betalar 120 000 kronor var till hans klienter