Rektor nekar till diskriminering

Uppsala universitet anser inte att man bryter mot lagen. Och något skadestånd tänker universitetet inte betala, åtminstone inte förrän frågan prövats rättsligt.

Det säger Universitetets prorektor, Lena Markusson angående den stämning som idag lämnas till Universitetet för diskriminering av två studenter.


Studenterna, två unga kvinnor med helsvenskt ursprung, nekades plats på juristutbildningen trots att de hade bättre betyg än alla de 30 personer som kom in genom kvotering för etnisk mångfald. Nu känner sig kvinnorna diskriminerade.