Permanenta flyktinglägenheter i Gimo

En del av Migrationsverkets flyktingförläggnings lägenheter i Gimo kan komma att omvandlas till permanenta bostäder för flyktingar.

Östhammars kommunalråd Margareta Widén Berggren (s)’, säger att det är något de ska diskutera.

-  Vi måste höra hur många vi ska ta emot, de ska ju också kunna integreras i vårt samhälle, sedan vet vi inte hur många lägenheter som vi vill behålla. En del ska rivas.


Totalt 100 lägenheter blir lediga i och med att flyktingförläggningen i Gimo läggs ner i sommar. En del av dem kommer säkert att rivas - men en del kan alltså bli lägenheter som kommunen upplåter till flyktingar som fått uppehållstillstånd.


Integrationsverket har överenskommelser med två tredjedelar av landets kommuner att de ska ta emot flyktingar, som beviljats uppehållstillstånd, men inte med Östhammar.


Och Sven Ove Johansson, samordnare för bosättningsfrågor på Integrationsverket säger att man gärna skulle se ett flyktingmottagande i Östhammars kommun. Gimo ligger bra till geografiskt , med en stor och mångsidig arbetsmarknad inom pendlingsavstånd.


Nedläggningen av Gimo flyktingförläggning innebär att kommunägda Östhammarshem mister 7 miljoner kronor om året i hyresintäkter, men det innebär också besparingar för Östhammars kommun, enligt kommunalrådet Margareta Widén Berggren.