Stärkta misstankar mot Lena Hartwig (s)

Lena Hartwig, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala kommer att höras av polisen. Efter att ha gått igenom en mängd förhör med poliser som var på plats i samband med ett större ungdomsbråk på Stora Torget i Uppsala i december förra året, har misstankarna mot Lena Hartwig stärkts.

Chefsåklagare Anders Jakobsson säger att Lena Hartwig nu är skäligen misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. Åklagaren understryker dock att brottsrubriceringen bara kräver ett lågt beviskrav. Lena Hartwig kommer att kallas till förhör den närmaste veckan.