Kommunen överklagar Skandia-dom

Uppsala kommun kommer att överklaga länsrättens dom om Skandiascenen. Det har kulturnämnden beslutat idag.

Tidigare i veckan underkände länsrätten Uppsala kommuns beslut att låta de privata aktörerna Paul Kessel och Björn Sjödin ta över Skandiascenen eftersom rätten menar att kommunen brutit mot Lagen om offentlig upphandling eftersom de inte frågat också till exempel de kommunanaställda som arbetade på Skandiascenen fram till årsskiftet om de ville driva scenen. 


Kulturnämnden beslutade idag att överklaga det beslutet eftersom nämnden menar att om det måste göras en upphandling här så måste all konst och kultur som kostar mer än 80 000 kronor upphandlas, och kommunen kan inte själv styra utifrån konsnärliga kvaliteter. Kees Geurtsen är kulturnämndens ordförande:
- Den här lagen om offentlig upphandling, den handlar om: ska kulturarbetare betraktas som leverantörer eller ska man ta hänsyn till konstnärliga kvalitéer. Det handlar inte egntligen om Skandiascenen, det är en principiell fråga.

Kontakta reportern
lisa.helgesson@sr.se