Många i Knutby vill ha hjälp med krishantering

Flera familjer i Knutby vill ha krishjälp av kommunen efter de hemska händelserna i samhället. Också Fialdelfiaförsamlingen i Knuby, där alla inblandade i dramat är medlemmar, har bett om professionellt stöd.

Knutbyförsamlingen har tidigare varit tydliga med att de ville klara sitt kris- och sorgearbete själva. Men när det nu har gått en tid har man också bett Uppsala kommun om hjälp.
För de flesta är det den goda lyssnaren som behövs, säger Thomas Hall, som är krissamordnare i Uppsala kommun.


Det som har hänt i Knutby saknar motstycke och det är svårt att hitta några svar på alla frågor som finns i byn. Men många krafter har nu samlat sig och för den som behöver prata finns flera möjligheter.


Barnen i Knutby har en samling med skolans krisgrupp varje morgon och vid ICA finns präster från Svenska kyrkan och Rödakors-medarbetare på plats. Man bjuder på kaffe och har tid för alla som vill stanna till en stund. Kyrkoherden Lars Olof Falén säger till Upplandsnytt att det har känts nödvändigt att finnas mitt i byn och att man i dag ska ta ställning till om man ska fortsätta även nästa vecka.