Kalkylen för Musikens Hus klar

Vi börjar med Uppsalas omdebatterade Musikens hus. På måndag presenteras hela det nya förslaget för anläggningen, men Upplandsnytt kan redan idag berätta om de viktigaste delarna av kostnadskalkylen.

Precis som de tidigare uppskattningarna, visar den, att hela projektet skulle kosta runt en halv miljard kronor.


Det slutliga beslutet om det blir något konsert- och kongresshus vid Vaksala torg eller inte, närmar sig. I ett och ett halvt år har en projektgrupp arbetat med att pressa ner kostnaderna för det vinnande arktiektförslaget, men så långt ner kom man alltså inte.


För enligt uppgifter till Upplandsnytt idag så säger den slutliga rapporten, som ska presenteras på måndag, att hela projektet kommer att gå lös på runt en halv miljard kronor.


Enligt personer med insyn i projektet ska alla tänkbara kostnader ingå i de 500 miljonerna, inte bara själva bygget, utan dessutom ska en säkerhetsmarginal på 10% också ingå. Fast kommunen ska inte låna upp hela summan, utan man planerar att sälja kommunal mark och fastigheter för runt 200 miljoner. Enligt flera källor blir en kostnad kvar för kommunen på 329 miljoner kronor.


Enligt de beräkningar som gjorts så ska det innebära att kommunen inte behöver betala mer till drift och lån varje år än politikerna tidigare sagt, 20 miljoner kronor. 20 miljoner kronor motsvarar 60 lärartjänster per år eller knappt 1 procent av hela skolans budget. 


Vänsterpartiets kommunalråd Britt Löfgren vill inte kommentera sifferuppgifterna. Men hon är glad över partiets belsut och förväntar sig nu att alla partiets fullmäktigeledamöter, även de som är skeptiska , ska rösta ja.
- Vänsterpartiet gick till val på det här och vi har ytterligare ett medlemsmöte bakom oss som säger att vi ska stå för det så då räknar jag med att alla som finns med i vår fullmäktigegrupp röstar ja, säger hon.


Kontakta reportern
lisa.helgesson@sr.se