Privattandläkare bojkottar äldre

Nu inför privattandläkarna i Uppsala län en bojkott mot äldre. Medlemmarna i länets privattandläkarföreningen kommer inte att utföra behandlingarna som ingår i det högkostnadsskyddet för pensionärer. Det gäller bla att sätta in kronor och proteser. Bojkotten är en protest mot att regeringen beslutat att privattandläkarna måste följa folktandvårdens taxor för att högkostnadsskyddet ska gälla, säjer Chatarina Brandmaier,  ordförande i Uppsala läns privattandläkarförening:
Det gäller bla att sätta in kronor och proteser. Bojkotten är en protest mot att regeringen beslutat att privattandläkarna måste följa folktandvårdens taxor för att högkostnadsskyddet ska gälla, säjer Chatarina Brandmaier, ordförande i Uppsala läns privattandläkarförening.  Den varar till 31/3.