Boende i Harbo rasar över indragen vård

Från och med i dag kommer boende i Västmanlands län inte längre få söka vård i Uppsala län. Av besparingsskäl har landstinget där sagt upp samarbetsavtalet med Uppsala.


- Det är skandal, säger Ola Rylander i Harbo som åker till Uppsala när han behöver vård.

I dag kan boende i Västmanlands län söka vård var som helst i Uppsala län. En hebybo kan ha sin husläkare i Enköping eller få specialistvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala - fakturan skickas till landstinget i Västmanland som betalar för sina länsbor.


Men från och med i dag, den första februari, är det alltså slut med det. Blir man akut sjuk har man rätt att söka vård var man vill men i övrigt är man hänvisade till det egna landstingets läkare och sjukhus. För vård i Uppsala län krävs remiss efter en särskild vårdbehovsprövning.


Lena Burström, biträdande landstingsdirektör i Västmanlands län, räknar med att landstinget sparar ca 20 miljoner kronor på att införa restriktionerna.


  - Utomlänsvården är mycket dyrare än den inhemska vården, säger hon.


Hur tror du att människor kommer att ta det här?


 -Jag tror att man kommer att ha förståelse.


Men förståelsen är inte så stor bland de som råkar bo på ”fel” sida av länsgränsen. I Harbo är det 4 mil till Uppsala och 9 mil till Västerås. Vissa tider då bussarna går dåligt kan patienterna nu tvingas åka buss via Uppsala för att ta sig till Centrallasarettet i Västerås.


 - För oss är det Uppsala som gäller, säger Eva Lena Philipsson som bor i Harbo och som är mycket kritisk till de nya reglerna.


De som bor i Uppsala län kommer även fortsättningvis kunna få vård som vanligt i Västmanlands län.