Uppsalastudenter skall dricka mindre

Nu ska Uppsalastudenternas alkoholvanor granskas för att drickandet sen ska minskas.

Vid tidigare liknande studier i Uppsala har det visat sig att en större andel av Uppsalastudenterna ligger i riskgruppen för att bli alkoholister jämfört med studenter på andra högsole-och-universitetsorter i landet.


Projektet heter ”Drick mindre” och just nu försöker universitetet att samla in frivilliga deltagare till projektet.